Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu http://www.greencaffenero.pl, zwanego dalej „Serwisem”, przez spółkę Caffè Nero Group Ltd. 

Zależy nam na zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie prywatności użytkowników. Stosujemy się do brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 1998 (Data Protection Act 1998, „DPA”) i podejmujemy wszystkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane użytkowników są bezpieczne i podlegają nadzorowi w zakresie zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego dostępu do nich.
Dane osobowe użytkowników są gromadzone jedynie w następujących przypadkach:

  1. podczas zbierania informacji zwrotnych na temat Serwisu;
  2. podczas zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu;
  3. w momencie, gdy użytkownik dołącza do jakiegokolwiek z naszych klubów, paneli dyskusyjnych, forów, rejestruje w nich, decyduje się na ich subskrypcję lub korzysta z innych możliwości oferowanych przez nasz Serwis lub za jego pośrednictwem;
  4. poprzez pliki cookies; oraz
  5. podczas gromadzenia danych.

 

Informacje zwrotne

Dane osobowe uzyskane na temat użytkownika, który udziela nam informacji zwrotnych lub kontaktuje się z nami, będą przez nas użyte jedynie w celu bezpośredniej odpowiedzi na otrzymane informacje zwrotne i/lub komentarz.

Zakupy

Dane osobowe użytkownika będą przez nas wykorzystane w celu dostarczenia mu zamówionych za pośrednictwem Serwisu produktów. O ile użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania takiej korespondencji kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej, możemy używać jego danych osobowych do wysyłania mu informacji o nowych produktach, usługach i ofertach, które w naszej opinii mogą go interesować.

Rejestracja użytkownika

O ile użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania takiej korespondencji kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej, możemy używać jego danych osobowych to wysyłania mu informacji, które w naszej opinii mogą go interesować oraz informować go na bieżąco na temat zmian w zakresie funkcji Serwisu z jakich korzysta, gdzie się zarejestrował lub które subskrybuje.

Gromadzenie danych i pliki cookies

Aby móc nadzorować i poprawiać funkcjonowanie Serwisu, zbieramy pewne zbiorcze dane na temat użytkowników korzystających z Serwisu, w tym informacje dotyczące ich systemów operacyjnych, wersji przeglądarek, nazw domen i adresów IP, adresów URL, które odwiedzali przed korzystaniem z Serwisu i później oraz części Serwisu, które odwiedzili. Możemy gromadzić statystyki, informacje dotyczące ruchu w sieci oraz pokrewne dane na temat Serwisu oraz udostępniać takie zbiorcze dane osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub promocyjnych, ale takie zbiorcze dane nie będą zawierały żadnych danych osobowych.

Z tego samego powodu możemy uzyskiwać informacje o ogólnym korzystaniu z internetu przez użytkownika Serwisu za pośrednictwem pliku cookie zapisanego na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje, które są przenoszone na twardy dysk komputera użytkownika. Pomagają nam poprawiać naszą stronę i proponować coraz lepsze i bardziej spersonalizowane usługi.
Użytkownik może odmówić zaakceptowania plików cookies aktywując odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce, które zablokuje pliki cookies. Jednakże w przypadku wyboru takiego ustawienia, użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do określonych części naszego Serwisu. O ile użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki do blokowania plików cookies, nasz system będzie je wysyłał w momencie zalogowania się w Serwisie.

Udostępnianie danych użytkownika osobom trzecim

W pewnych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia danych osobowych użytkownika starannie wybranych osobom trzecim. Nigdy nie przekażemy danych osobowych użytkownika osobom trzecim, o ile nie otrzymamy od niego na to pozwolenia. Jeśli użytkownik po udzieleniu nam pozwolenia na udostępnienie swoich danych osobowych osobom trzecim zmieni zdanie, może zawsze wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli użytkownik ma pytania odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych na swój temat, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.
Jak uzyskać informacje na temat danych przechowywanych przez nas na temat użytkownika?

Na prośbę użytkownika dostarczymy mu w rozsądnym czasie pełną listę danych osobowych posiadanych na jego temat (ale zastrzegamy sobie prawo pobrania od użytkownika niewielkiej opłaty administracyjnej za tę usługę).
Co zrobić w sytuacji, gdy użytkownik nie życzy sobie przechowywania danych na swój temat?

Nie będziemy robić żadnych problemów przy usuwaniu danych osobowych na temat użytkownika z wszelkich list mailingowych lub baz danych utworzonych w celach promocyjnych. W takiej sytuacji prosimy po prostu o kontakt za pośrednictwem strony kontaktowej i informację, że użytkownik nie życzy sobie przechowywania danych na swój temat – spowoduje to wykasowanie wszystkich stosownych danych.

Jak poufne są dane, które przechowujemy na temat użytkownika?

Jesteśmy „właścicielem”” (lub „kontrolerem danych” dla celów brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 1998) danych osobowych użytkownika i nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani przekazywać tych danych bez zgody użytkownika. Jeśli będzie to właściwe, udostępnimy dane na temat użytkownika organom ścigania. Możemy także przekazać lub ujawnić informacje na temat użytkownika naszym zawodowym doradcom lub innym podmiotom, jeśli uznamy to za konieczne dla właściwego administrowania Serwisem i powiązaną działalnością handlową.

Rezygnacja

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas różnych wiadomości, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.