Jesteśmy tutaj razem

 

Pracując w Green Caffè Nero stajesz się częścią naszej rodziny. Razem tworzymy coś wyjątkowego, codzienne dbamy o siebie – ten wyraz troski sprawia nam szczególną radość.

Jesteśmy rodziną, w której możesz być sobą. Wspólnie tworzymy całość, ale na pewno nie jesteśmy tacy sami.

Jesteśmy rodziną – zespołem – codziennie za barem wspólnie dążącą do doskonałości. A potem lubimy się wspólnie bawić na licznych imprezach
i wydarzeniach, które organizujemy.

Jesteśmy grupą dynamicznych i różnorodnych osób, które wzajemnie się szanują
i wspierają.

Bo właśnie tym jest dla nas rodzina.

 

"Chodzi o kulturę, atmosferę i ludzi, których spotykamy i z którymi pracujemy."