Dołącz Do Nas

Poszukujemy entuzjastycznych młodych ludzi pragnących realizować się w pracy. Wskaż interesującą Cię lokalizację, a następnie wybierz ofertę, która wydaje Ci się najbardziej atrakcyjna.

Informujemy, że przystępując do naszego procesu rekrutacyjnego i wyrażając niniejszą zgodę masz prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu do Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa na adres e-mail rodo@greencaffenero.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

[   ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

  1. Administratorem danych osobowych jest Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa (dalej Administrator). Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowy rodo@greencaffenero.pl
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomość (w tym aplikacje do pracy).
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dostęp do danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.
  6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na otrzymane wiadomość.
  8. Zgromadzone dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Find available positions

Our Current Vacancies

Sorry, we don’t have any jobs that match your search criteria right now

Don’t give up though! We are expanding and always looking for great people.