Witaj w Od kuchni

Przygotuj swoj? ulubion? kaw?, rozsi?d? si? wygodnie i udaj si? z nami w podró? po fascynuj?cym ?wiecie kawy.

Witaj w Od kuchni

Przygotuj swoj? ulubion? kaw?, rozsi?d? si? wygodnie i udaj si? z nami w podró? po fascynuj?cym ?wiecie kawy.

Od zawsze marzyli?my o opowiedzeniu naszych historii. Jest  ich tak wiele! Od wizji Gerry’ergo wiele lat temu (to nasz za?o?yciel i CEO), pragn?cego podzieli? si? europejsk? kultur? kawiarnian? z reszt? ?wiata, po Mistrzów Palenia w naszej Palarni w Londynie, a nawet bezpo?rednich rozmów z rolnikami uprawiaj?cymi kaw?. Mamy nadziej?, ?e znajdzie si? tutaj co? ciekawego dla ka?dego zainteresowanego, lub zakochanego, w kawie.

Znajdziesz tutaj równie? aktualne wiadomo?? o naszym Arty?cie Miesi?ca, nasz? opini? na temat najnowszych trendów oraz nasz? wiedz? i wskazówki jak delektowa? si? kaw? w domu (na wypadek, gdyby? nie móg? wpa?? do najbli?szej Caffè Nero).

Zatem usi?d? wygodnie ze swoim ulubionym napojem i wybierz si? z nami w podró? po ?wiecie kawy.

W przyszłym
Coffee at Home

Najlepsze wskazówki dotycz?ce parzenia kawy w domu

Przygotowuj?c kaw? w domu warto pami?ta? o kilku cennych zasadach, które pomog? zaparzy? aromatyczn? kaw?. Oto nasze wskazówki…

Tak palimy nasz? kaw?

Zastanawia?e? si? kiedy? jak palona jest kawa? Przekonaj si? sam.

Witamy w palarni Green Caffè Nero

Wszyscy mamy swoje kawowe ceremonia?y. Wiemy jak? kaw? lubimy i jak lubimy j? podan?, ale czy kiedykolwiek zastanawia?e? si? sk?d pochodzi i jak dosta?a si? do Twojej fili?anki?