Witaj w Od kuchni

Przygotuj swoj? ulubion? kaw?, rozsi?d? si? wygodnie i udaj si? z nami w podró? po fascynuj?cym ?wiecie kawy.

Od zawsze marzyli?my o opowiedzeniu naszych historii. Jest  ich tak wiele! Od wizji Gerry’ergo wiele lat temu (to nasz za?o?yciel i CEO), pragn?cego podzieli? si? europejsk? kultur? kawiarnian? z reszt? ?wiata, po Mistrzów Palenia w naszej Palarni w Londynie, a nawet bezpo?rednich rozmów z rolnikami uprawiaj?cymi kaw?. Mamy nadziej?, ?e znajdzie si? tutaj co? ciekawego dla ka?dego zainteresowanego, lub zakochanego, w kawie.

Znajdziesz tutaj równie? aktualne wiadomo?? o naszym Arty?cie Miesi?ca, nasz? opini? na temat najnowszych trendów oraz nasz? wiedz? i wskazówki jak delektowa? si? kaw? w domu (na wypadek, gdyby? nie móg? wpa?? do najbli?szej Caffè Nero).

Zatem usi?d? wygodnie ze swoim ulubionym napojem i wybierz si? z nami w podró? po ?wiecie kawy.

You may also like