Witamy w palarni Green Caffè Nero

Wszyscy mamy swoje kawowe ceremonia?y. Wiemy jak? kaw? lubimy i jak lubimy j? podan?, ale czy kiedykolwiek zastanawia?e? si? sk?d pochodzi i jak dosta?a si? do Twojej fili?anki?

Je?li chodzi o kaw? to ka?dy z nas ma swoje przyzwyczajenia, to jest nasza druga natura. Wiemy, jak? chcemy i jak? lubimy, ale czy kiedykolwiek zastanawiali?cie si? sk?d kawa pochodzi oraz w jaki sposób trafi?a do Waszej fili?anki? Có?, nie jeste?my w stanie opowiedzie? historii dotycz?cej ka?dej fili?anki, ale je?li jest to jedna z naszych, b?dzie na pewno pochodzi? z naszej jedynej w swoim rodzaju palarni.

To miejsce, gdzie nasze ziarna kawy jest przygotowywana, po uprzednim starannym wyselekcjonowaniu zielonych ziaren w kraju pochodzenia, na miejscu, u plantatorów. Dla pracuj?cego w palarni zespo?u, jest ona praktycznie jak drugi dom, gdzie, zanim skupi? swoja ca?? uwag? na Twojej (przysz?ej) kawie, rozpoczynaj? ka?dy dzie? od wspólnego espresso.

Wst?p do nas na chwil?, chcieliby?my powita? Ci? we wn?trzu Palarni Green Caffè Nero.

W przyszłym

RÓŻNICA MIĘDZY CORTADO, FLAT WHITE I MACCHIATO

Łatwiej będzie Ci zdecydować, którą kawę preferujesz, gdy poznasz różnice między cortado, macchiato i flat white.

Festiwal Kawy | Fundacja Nero

W tym tygodniu przekażemy 10% ze sprzedaży każdej kawy Cortado na wsparcie projektu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Nero w Nikaragui.

Jaka jest ró żnica między espresso a kawą przelewową?

Mówiąc o espresso oraz kawie przelewowej powinniśmy wiedzieć, że obie te kawy przygotowywane są w różny sposób. Kombinacja odpowiedniej grubości mielenia ziaren, różnej ilości wody użytej do uzyskania naparu oraz długości czasu, w którym woda ma kontakt ze zmielonymi ziarnami powoduje, że pijąc obie te kawy doznajemy odmiennych doświadczeń smakowych.