Witamy w palarni Green Caffè Nero

Wszyscy mamy swoje kawowe ceremonia?y. Wiemy jak? kaw? lubimy i jak lubimy j? podan?, ale czy kiedykolwiek zastanawia?e? si? sk?d pochodzi i jak dosta?a si? do Twojej fili?anki?

Je?li chodzi o kaw? to ka?dy z nas ma swoje przyzwyczajenia, to jest nasza druga natura. Wiemy, jak? chcemy i jak? lubimy, ale czy kiedykolwiek zastanawiali?cie si? sk?d kawa pochodzi oraz w jaki sposób trafi?a do Waszej fili?anki? Có?, nie jeste?my w stanie opowiedzie? historii dotycz?cej ka?dej fili?anki, ale je?li jest to jedna z naszych, b?dzie na pewno pochodzi? z naszej jedynej w swoim rodzaju palarni.

To miejsce, gdzie nasze ziarna kawy jest przygotowywana, po uprzednim starannym wyselekcjonowaniu zielonych ziaren w kraju pochodzenia, na miejscu, u plantatorów. Dla pracuj?cego w palarni zespo?u, jest ona praktycznie jak drugi dom, gdzie, zanim skupi? swoja ca?? uwag? na Twojej (przysz?ej) kawie, rozpoczynaj? ka?dy dzie? od wspólnego espresso.

Wst?p do nas na chwil?, chcieliby?my powita? Ci? we wn?trzu Palarni Green Caffè Nero.

You may also like