Pi?? minut z Marco, naszym Technikiem ds. utrzymania jako?ci

Marco jest naszym Technikiem ds. utrzymania jako?ci, dok?adnie sprawdza ka?d? parti? pozyskanej przez nas zielonej kawy, wspó?pracuje blisko z kawami jednorodnymi, ale tak?e z naszymi baristami.